Artiklar om: INFÖR BESÖKET
Denna artikel finns också på:

Vad gäller för testning av mindre barn?

Information gällande PCR- och Antigen test på barn under 6 år:

Det är alltid viktigt att den person som ska testas blir involverad och införstådd i hur provtagningen går till innan den påbörjas. Det är därför av yttersta vikt att medföljande förälder/anhörig låter vår erfarna personal förklara för barnet hur provtagningen kommer gå till när ni är på plats på mottagningen.

I de flesta fall brukar provtagning på små barn gå bra utan några problem.

Vår personal har alltid rätt att avbryta en provtagning i de fall det inte är möjligt pga. barnet är rädd, inte sitter still eller av annan anledning inte går att utföra provtagningen på. Ingen provtagning görs på barn som blir fasthållna av förälder under en stressad och pressad situation.

Uppdaterad den: 10/06/2022