Artiklar om: INFÖR BESÖKET
Denna artikel finns också på:

Vad är skillanden mellan PCR-test och Antigentest?

Både PCR-test (Polymerase Chain Reaction) och Antigentest används för att diagnosticera Covid-19 och de båda testerna visar om du har en pågående infektion. PCR-tester anses visa ett mer säkert och tillförlitligt resultat eftersom det är känsligare och upptäcker infektionen i kroppen även vid mycket låga virusnivåer. Med ett Antigentest får du resultatet snabbare men för att upptäcka infektionen i din kropp måste du ha högre nivåer av viruset.

Ett Antigentest är ett snabbtest som tas genom ett salivprov, näsprov eller i munprov. Ett PCR-test tas genom ett halsprov eller ett näsprov. Hos oss på Testmottagningen gör vi halsprov. Provtagningspinnen förs försiktigt in i baksidan av halsen av vår erfarna personal och snurras försiktigt runt i cirka 5-10 sekunder.

Uppdaterad den: 14/05/2022