Artiklar om: HÄLSOTESTER

Utför ni provtagning för t.ex allergitest på små barn?

Vi utför inte provtagning på spädbarn då detta kan medföra ev. komplikationer i samband med provtagning då barnets fingrar är små.

Provtagning på barn över 7 år är möjligt om barnet förstår vilken provtagning som ska göras och hur den går till.

Ingen provtagning görs på barn som inte vill. Vid de fall har personal rätt att avbryta och återbetalning sker till det kort som använts vid betalning inom 2-3 bankdagar.

Uppdaterad den: 02/09/2022