Denna artikel finns också på:
Besöket tar inte mer än 5-10 minuter, allt vi behöver är ett svalgprov som utförs genom topsning för PCR alternativt salivtest för Antigen.