För Allergi, Matintoleranstestet eller Histamintest är det rekommenderat att du har exponerats för de testade ämnena som ingår inom de senaste tre månaderna, om det gått längre tid finns risk för att det inte kommer att ge ett lika starkt utslag på testresultatet.